Câu 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Tính:2. Tính:a) 9341  3 – 12537 = …………………                               = …………………b) 43415 + 2537  5 = …………………                                = …………………c) 453  7...

  1. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2. Tính:

  a) 9341  3 – 12537 = …………………

                                 = …………………

  b) 43415 + 2537  5 = …………………

                                  = …………………

  c) 453  7 + 12673 = ……………………

                               =……………………

  d) 82375 – 4975  9 = …………………

                                  = …………………

  3. Vẽ tiếp để có:

  a) Một hình vuông b) Một hình chữ nhật

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1  

  4. Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45 kg, bao thứ ba cân nặng 25 kg. Hỏi trung bình mỗi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?

  Bài giải: 

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2. 

  a) 9341  3 – 12537 = 28023 – 12537

                                  = 15486

  b) 43415 + 2537  5 = 43415 + 12685

                                   = 56100

  c) 453  7 + 12673 = 3171 + 12673

                                = 15844

  d) 82375 – 4975  9 = 82375 – 44775

                                  = 37600

  3.

  a) Một hình vuông b) Một hình chữ nhật

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  4.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải:

  5 yến = 50 kg

  Cả 3 bao cân nặng là:

  50 + 45 + 25 = 120 (kg)

  Trung bình mỗi bao gạo cân nặng là:

  120: 3 = 40 (kg)

  Đáp số: 40 kg

  Bài tập cùng chuyên mục