Câu 1, 2, 3, 4 trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính: 2. Đặt rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:52 và 36            92 và 76             82 và 44           72 và 473. Một cửa hàng buổi sáng bán được...

  1. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  2. Đặt rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  52 và 36            92 và 76             82 và 44           72 và 47

  3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 72kg đuờng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 28kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki – lô – gam đường?

  4. Tô màu vào phần hình vuông ở ngoài hình tròn:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1    

  3.

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  Bài giải

  Buổi chiều cửa hàng đó bán được là:

  72 – 28 = 44 (kg)

  Đáp số: 44 kg.

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục