Câu 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính235 × 503307 × 6532. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)3. Viết số thích hợp vào chỗ trống:4. Tính diện tích khu đất hình chữ nhật có chiều dài 125m chiều rộng là 105m.Bài giải:1.2.3.4.Tóm tắt:Bài giảiDiện tích hình chữ nhật là:125 × 105 = 13125 (m2)Đáp số: 13125m2

  1. Đặt tính rồi tính

  235 × 503

  307 × 653

  2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  3. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  4. Tính diện tích khu đất hình chữ nhật có chiều dài 125m chiều rộng là 105m.

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  3.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  4.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Diện tích hình chữ nhật là:

  125 × 105 = 13125 (m2)

  Đáp số: 13125m2

  Bài tập cùng chuyên mục