Câu 1, 2, 3, 4 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:100 - 3            100 - 8               100 - 54             100 -77                                   ...

  1. Đặt tính rồi tính:

  100 – 3            100 – 8               100 – 54             100 -77                                                     

  2. Tính nhẩm:

  Mẫu:    100 – 20 =?

              10 chục – 2 chục = 8 chục

              100 – 20 = 80

  100 – 60 = …..

  100 – 90 = …..

  100 – 30 = …..

  100 – 40 = …..

  3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 100l dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 32l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

  4. Số

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  2.

  100 – 60 =?

  10 chục – 6 chục = 4 chục

  100 – 60 = 40

  100 – 30 =?

  10 chục – 3 chục = 7 chục

  100 – 30 = 70

  100 – 90 =?

  10 chục – 9 chục = 1 chục

  100 – 90 = 10

  100 – 40 =?

  10 chục – 4 chục = 6 chục

  100 – 40 = 60

  3.

  Tóm tắt

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài giải

  Buổi chiều cửa hàng bán được:

  100 – 32 = 68 (lít)

  Đáp số: 68 lít

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục