Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:Viết số ………………………Đọc số: …………………………………………..2. Viết số thích hợp vào ô trống: Viết sốTrăm nghìnChục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịĐọc số152 734        243703        Tám trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi năm 3. Nối theo mẫu:                                                                                                              4. Viết tiếp vào chỗ chấm:a) Số “tám nghìn tám tăm linh hai” viết...

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Viết số ………………………Đọc số: …………………………………………..

  2. Viết số thích hợp vào ô trống: 

  Viết số

  Trăm nghìn

  Chục nghìn

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Đọc số

  152 734

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  4

  3

  7

  0

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tám trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi năm

   3. Nối theo mẫu:

     Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1                                                                                                          

  4. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a) Số “tám nghìn tám tăm linh hai” viết là ………………………………………………………………

  b) Số “hai trăm nghìn bốn tăm mười bảy” viết là ………………………………………………………..

  c) Số “chín trăm linh năm nghìn ba trăm linh tám” viết là ………………………………………………

  d) Số “một trăm nghìn khong trăm mười một” viết là …………………………………………………..

  Bài giải:

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm

  Viết số: 312 222

  Đọc số: Ba trăm mười hai nghìn hai trăm hai mươi hai.

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Viết số

  Trăm nghìn

  Chục nghìn

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Đọc số

  152 734

  1

  5

  2

  7

  3

  4

  Một trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi tư

  243 703

  2

  4

  3

  7

  0

  3

  Hai trăm bốn mươi ba nghìn bay trăm linh ba

  832 753

  8

  3

  2

  7

  5

  3

  Tám trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi năm

  3. Nối

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  4. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a) Số “tám nghìn tám tăm linh hai” viết là 8802.

  b) Số “hai trăm nghìn bốn tăm mười bảy” viết là 200 417.

  c) Số “chín trăm linh năm nghìn ba trăm linh tám” viết là 905 308.

  d) Số “một trăm nghìn khong trăm mười một” viết là 100 011.

  Bài tập cùng chuyên mục