Câu 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:Tỉ lệ bản đồ1: 10 0001: 50001: 20 000Độ dài thật5km25m2kmĐô dài trên bản đồ….cm….mm….dm2. Quãng đường từ A đến B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường đó dài mấy xăng-ti-mét?3. Sân khấu trường em là hình...

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  Tỉ lệ bản đồ

  1: 10 000

  1: 5000

  1: 20 000

  Độ dài thật

  5km

  25m

  2km

  Đô dài trên bản đồ

  ….cm

  ….mm

  ….dm

  2. Quãng đường từ A đến B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường đó dài mấy xăng-ti-mét?

  3. Sân khấu trường em là hình chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 6m. Bạn An đã vẽ sân khấu tên bản đồ có tỉ lệ là 1: 200. Hỏi trên bản đồ, độ dài mõi cạnh sân khấu là mấy xăng-ti-mét?

  Bài giải:

  1. 

  Tỉ lệ bản đồ

  1: 10 000

  1: 5000

  1: 20 000

  Độ dài thật

  5km

  25m

  2km

  Đô dài trên bản đồ

  50cm

  5mm

  1dm

  2. Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  12km = 1 200 000cm

  Trên bản đồ quãng đường từ bản A đến bản B dài là:

  1200000: 100000 = 12 (cm)

  Đáp số: 12cm

  3. Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  10m = 1000cm   ; 6m = 600cm

  Chiều dài sân khấu trên bản đồ là:

  1000: 200 = 5 (cm)

  Chiều rộng sân khâu trên bản đồ là:

  600: 200 = 3 (cm)

  Đáp số: Chiều dài 5cm

  Chiều rộng 3cm