Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Viết số thích hợp vào ô trống:Số bị trừ286098791675Số trừ7102570075Hiệu      2. Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết:a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25               b) Số bị trừ là 87, số trừ là 32 c) Số bị trừ là 68, số...

  1. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số bị trừ

  28

  60

  98

  79

  16

  75

  Số trừ

  7

  10

  25

  70

  0

  75

  Hiệu

   

   

   

   

   

   

  2. Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết:

  a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25               b) Số bị trừ là 87, số trừ là 32

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

   c) Số bị trừ là 68, số trừ là 18              d) Số bị trừ là 49, số trừ là 40

  3. Mẹ có mảnh vải dài 9dm, mẹ may túi hết 5dm. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề – xi – mét?

  4. Đố vui: Viết ba phép trừ có số trừ bằng số bị trừ.

  BÀI GIẢI

  1. 

  Số bị trừ

  28

  60

  98

  79

  16

  75

  Số trừ

  7

  10

  25

  70

  0

  75

  Hiệu

  21

  50

  73

  9

  16

  0

  2.

  a)                                                                              b) 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

                                                                           

  c)                                                                              d) 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3. 

  Tóm tắt

  Mảnh vải dài: 9dm

  May túi hết: 5dm

  Còn lại         :…dm?

  Bài giải:

  Độ dài mảnh vải còn lại là:

              9 – 5  = 4 (dm)

                          Đáp số: 4dm

  4. 

  \(5 – 5 = 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,10 – 10 = 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,15 – 15 = 0\)

  Bài tập cùng chuyên mục