Câu 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:33592:24751865: 25380080: 1572. Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau. Khu A có diện tích 112 564 m2 và chiều rộng có 263m. Khu B có chiều rộng 362m. Tính diện tích khu B.3. Tính bằng hai cách: 4095: 315 – 945: 315 =...

  1. Đặt tính rồi tính:

  33592:247

  51865: 253

  80080: 157

  2. Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau. Khu A có diện tích 112 564 mvà chiều rộng có 263m. Khu B có chiều rộng 362m. Tính diện tích khu B.

  3. Tính bằng hai cách:

   4095: 315 – 945: 315 = ………………

                                      = ………………

                                      = ………………

  4095: 315 – 945: 315 = ………………

                                      = ………………

  4. Tìm x:

  436 × x = 11772

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  Tóm tắt

  Skhu A = 112 564 (m2)

  Chiều rộng khu A = 263 m

  Chiều rộng khu B = 362 m

  Chiều rộng khu B =  Chiều dài khu A

  Skhu B =?

  Bài giải

  Chiều dài khu đất A là:

  112 564: 263 = 428 (m)

  Theo đề bài chiều dài khu đất A bằng chiều dài khu đất B suy ra chiều dài khu đất B là:

  428  362 = 154936 (m2)

  Đáp số: 154936 (m2)

  3.

   4095: 315 – 945: 315 = (4095 – 945): 315

                                        = 3150: 315

                                        = 10

  4095: 315 – 945: 315 = 13 – 3

                                      = 10

  4.

  436 × x = 11772

            x = 11772: 436

            x = 27

  Từ khóa tìm kiếm:

  • https://baitapsachgiaokhoa com/cau-1-2-3-4-trang-91-vo-bai-tap-sbt-toan-lop-4-tap-1

  Bài tập cùng chuyên mục