Câu 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1. Viết tiếp vào chỗ chấm: 2. Xem lịch rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm: 10Thứ hai 6132027Thứ ba 7142128Thứ tư18152229Thứ năm29162430Thứ sáu310172431Thứ bảy4111825 Chủ nhật5121926   11Thứ hai 3101724Thứ ba 4111825Thứ tư 5121926Thứ năm 6132027Thứ sáu 7142128Thứ bảy18152229Chủ nhật29162330  12Thứ hai18152229Thứ ba29162330Thứ tư310172431Thứ năm4111825 Thứ sáu5121926 Thứ bảy6132027 Chủ nhật7142128 a) Tháng 10 có ………… ngày; có ………… ngày chủ nhật là các ngày:………………b)...

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  2. Xem lịch rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm:

   

  10

  Thứ hai

   

  6

  13

  20

  27

  Thứ ba

   

  7

  14

  21

  28

  Thứ tư

  1

  8

  15

  22

  29

  Thứ năm

  2

  9

  16

  24

  30

  Thứ sáu

  3

  10

  17

  24

  31

  Thứ bảy

  4

  11

  18

  25

   

  Chủ nhật

  5

  12

  19

  26

   

   

   

  11

  Thứ hai

   

  3

  10

  17

  24

  Thứ ba

   

  4

  11

  18

  25

  Thứ tư

   

  5

  12

  19

  26

  Thứ năm

   

  6

  13

  20

  27

  Thứ sáu

   

  7

  14

  21

  28

  Thứ bảy

  1

  8

  15

  22

  29

  Chủ nhật

  2

  9

  16

  23

  30

   

   12

  Thứ hai

  1

  8

  15

  22

  29

  Thứ ba

  2

  9

  16

  23

  30

  Thứ tư

  3

  10

  17

  24

  31

  Thứ năm

  4

  11

  18

  25

   

  Thứ sáu

  5

  12

  19

  26

   

  Thứ bảy

  6

  13

  20

  27

   

  Chủ nhật

  7

  14

  21

  28

   

  a) Tháng 10 có ………… ngày; có ………… ngày chủ nhật là các ngày:………………

  b) Tháng 11 có ………… ngày; có ………… ngày chủ nhật và có ………… ngày thứ năm.

  c) Tháng 12 có ………… ngày; có ………… ngày chủ nhật và có ………… ngày thứ bảy. Em được nghỉ các ngày thứ bảy và các ngày chủ nhật, tức là em được nghỉ ………… ngày.

  3. Xem tờ lịch của bài 2 rồi điền tên ngày trong tuần vào chỗ chấm:

  a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ …………

  Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ …………

  b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ …………

  Ngày 29 tháng 11 là ngày thứ …………

  c) Ngày 25 tháng 12 là ngày thứ ……………

  Ngày 31 tháng 12 là ngày thứ ……………

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  Mỗi đồng hồ trên chỉ thời gian bắt đầu một hoạt động ở trường của Lan. Em xem các đồng hồ đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

  a) Lan vào học lúc ………… giờ.

  b) Lan ra chơi lúc …………

  c) Lan bắt đầu ăn cơm trưa lúc …………

  Bài giải

  1.

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  2.

   

  10

  Thứ hai

   

  6

  13

  20

  27

  Thứ ba

   

  7

  14

  21

  28

  Thứ tư

  1

  8

  15

  22

  29

  Thứ năm

  2

  9

  16

  24

  30

  Thứ sáu

  3

  10

  17

  24

  31

  Thứ bảy

  4

  11

  18

  25

   

  Chủ nhật

  5

  12

  19

  26

   

   

  11

  Thứ hai

   

  3

  10

  17

  24

  Thứ ba

   

  4

  11

  18

  25

  Thứ tư

   

  5

  12

  19

  26

  Thứ năm

   

  6

  13

  20

  27

  Thứ sáu

   

  7

  14

  21

  28

  Thứ bảy

  1

  8

  15

  22

  29

  Chủ nhật

  2

  9

  16

  23

  30

   

  12

  Thứ hai

  1

  8

  15

  22

  29

  Thứ ba

  2

  9

  16

  23

  30

  Thứ tư

  3

  10

  17

  24

  31

  Thứ năm

  4

  11

  18

  25

   

  Thứ sáu

  5

  12

  19

  26

   

  Thứ bảy

  6

  13

  20

  27

   

  Chủ nhật

  7

  14

  21

  28

   

  a) Tháng 10 có 31 ngày; có 4 ngày chủ nhật là các ngày: 5; 12; 19; 26

  b) Tháng 11 có 30 ngày; có 5 ngày chủ nhật và có 4 ngày thứ năm.

  c) Tháng 12 có 31 ngày; có 4 ngày chủ nhật và có 4 ngày thứ bảy. Em được nghỉ các ngày thứ bảy và các ngày chủ nhật, tức là em được nghỉ 8 ngày.

  3. 

  a) Ngày 1 tháng 10là ngày thứ tư.

  Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ sáu.

  b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ năm.

  Ngày 29 tháng 11 là ngày thứ bảy.

  c) Ngày 25 tháng 12 là ngày thứ năm.

  Ngày 31 tháng 12 là ngày thứ tư.

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  Mỗi đồng hồ trên chỉ thời gian bắt đầu một hoạt động ở trường của Lan. Em xem các đồng hồ đó rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

  a) Lan vào học lúc 8 giờ.(hình vẽ vở bài tập 8h – giải là 7h)

  b) Lan ra chơi lúc 9 giờ.

  c) Lan bắt đầu ăn cơm trưa lúc 11 giờ.

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục