Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 31


  1.Viết tiếp vào chỗ chấm: a)“Một phần tư” viết là: ………………………………………………b)\({1 \over 4}\) đọc là : …………………………………………………………....2.Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm\({1 \over 4}\) hình đó :  3.Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm\({1 \over 4}\) số ô vuông của hình đó : 4.Khoanh vào chữ...

  1.Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a)“Một phần tư” viết là: ………………………………………………

  b)\({1 \over 4}\) đọc là : …………………………………………………………….

  2.Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm\({1 \over 4}\) hình đó :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 31 

  3.Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm\({1 \over 4}\) số ô vuông của hình đó :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 31 

  4.Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm\({1 \over 4}\) số con vật :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 31 

  Giải

  1.Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a)“Một phần tư” viết là: \({1 \over 4}\).

  b)\({1 \over 4}\) đọc là : một phần tư.

  2.Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \({1 \over 4}\) hình đó :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 31 

  3.Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm\({1 \over 4}\) số ô vuông của hình đó :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 31 

  4.Khoanh vào chữ đặt dưới hìnhđã tô đậm\({1 \over 4}\) số con vật :

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 31 

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục