Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 60


  1.Viết (theo mẫu):a) b)Viết sốĐọc số105một trăm linh năm102 104  một trăm linh chín107  một trăm linh tám110 106  một trăm linh một một trăm linh ba                  \(\begin{array}{l}102.....103\\102.....102\\104.....103\\109.....110\end{array})                   (\begin{array}{l}107.....106\\107.....108\\101.....102\\100.....100\end{array})3.Số4.a)Viết các số 108 ; 109 ; 105 ; 103 theo thứ tự từ...

  1.Viết (theo mẫu):

  a)

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 60 

  b)

  Viết số

  Đọc số

  105

  một trăm linh năm

  102

   

  104

   

   

  một trăm linh chín

  107

   

   

  một trăm linh tám

  110

   

  106

   

   

  một trăm linh một

   

  một trăm linh ba

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 60                  

  \(\begin{array}{l}
  102…..103\\
  102…..102\\
  104…..103\\
  109…..110
  \end{array})                   (\begin{array}{l}107…..106\\107…..108\\101…..102\\100…..100\end{array})

  3.Số

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 60

  4.

  a)Viết các số 108 ; 109 ; 105 ; 103 theo thứ tự từ bé đến lớn:

  …………………………………………………………………

  b)Viết các số 106 ; 101 ; 104 ; 102 theo thứ tự từ lớn đến bé:

  …………………………………………………………………

  Giải

  1.Viết (theo mẫu)

  a)

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 60 

  b)

  Viết số

  Đọc số

  105

  một trăm linh năm

  102

  một trăm linh hai

  104

  một trăm linh bốn

  109

  một trăm linh chín

  107

  một trăm linh bảy

  108

  một trăm linh tám

  110

  một trăm mười

  106

  một trăm linh sáu

  101

  một trăm linh một

  103

  một trăm linh ba

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 60                 

  (\begin{array}{l}
  102 < 103\\
  102 = 102\\
  104 > 103\\
  109 < 110
  \end{array})               (\begin{array}{l}107 > 106\\107 < 108\\101 < 102\\100 = 100\end{array})

  3.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 60 

  4.

  a)Viết các số 108 ; 109 ; 105 ; 103 theo thứ tự từ bé đến lớn:

  103105 ; 108 ; 109.

  b)Viết các số 106 ; 101 ; 104 ; 102 theo thứ tự từ lớn đến bé:

  106 ; 104 ; 102 ; 101.

   

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục