Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 62


  1.Viết (theo mẫu)Viết sốTrămChụcĐơn vịĐọc số159159một trăm năm mươi chín163     182     một trăm bốn mươi bảy198     115  2.Số?\(\begin{array}{l}115....119\\137....130\\156....156\\149....152\\185....179\end{array}\)          \(\begin{array}{l}165....156\\189....194\\172....170\\192....200\\190....158\end{array}\)                              4.Khoanh vào số bé nhất:151     ;           175     ;           115     ;           157     ;           199Giải1.Viết (theo mẫu) Viết sốTrămChụcĐơn vịĐọc...

  1.Viết (theo mẫu)

  Viết số

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Đọc số

  159

  1

  5

  9

  một trăm năm mươi chín

  163

   

   

   

   

   

  1

  8

  2

   

   

   

   

   

  một trăm bốn mươi bảy

  198

   

   

   

   

   

  1

  1

  5

   

   

  2.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 62

  \(\begin{array}{l}
  115….119\\
  137….130\\
  156….156\\
  149….152\\
  185….179
  \end{array}\)          \(\begin{array}{l}165….156\\189….194\\172….170\\192….200\\190….158\end{array}\)                              

  4.Khoanh vào số bé nhất:

  151     ;           175     ;           115     ;           157     ;           199

  Giải

  1.Viết (theo mẫu)

  Viết số

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Đọc số

  159

  1

  5

  9

  một trăm năm mươi chín

  163

  1

  6

  3

  một trăm sáu mươi ba

  182

  1

  8

  2

  một trăm tám mươi hai

  147

  1

  4

  7

  một trăm bốn mươi bảy

  198

  1

  9

  8

  một trăm chín mươi tám

  115

  1

  1

  5

  một trăm mười lăm

  2.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 62   

  \(\begin{array}{l}
  115 < 119\\
  137 > 130\\
  156 = 156\\
  149 < 152\\
  185 > 179
  \end{array}\)            \(\begin{array}{l}165 = 156\\189 < 194\\172 > 170\\192 < 200\\190 > 158\end{array}\)

  4.Khoanh vào số bé nhất : 151 ; 175 ;Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 62

  Bài tập cùng chuyên mục