Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 66


  1.Viết (theo mẫu):Viết sốTrămChụcĐơn vịĐọc số217217hai trăm mười bảy526    404     702     sáu trăm mười 800  2.Số?a)     100 ; 200 ; … ; 400 ; … ; … ; 700 ; … ; 900 ; ….b)     910 ; … ; … ; 940 ; … ; 960 ; … ; 980 ; … ; ….c)      514...

  1.Viết (theo mẫu):

  Viết số

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Đọc số

  217

  2

  1

  7

  hai trăm mười bảy

  526

   

   

   

   

  404

   

   

   

   

   

  7

  0

  2

   

   

   

   

   

  sáu trăm mười

   

  8

  0

  0

   

   

  2.Số?

  a)     100 ; 200 ; … ; 400 ; … ; … ; 700 ; … ; 900 ; ….

  b)     910 ; … ; … ; 940 ; … ; 960 ; … ; 980 ; … ; ….

  c)      514 ; 515 ; … ; … ; 518 ; … ; … ; … ; 522 ; ….

  d)     895 ; 896 ; … ; … ; 899 ; … ; … ; 902 ; … ; ….

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 66

  \(\eqalign{  & 367…..278  \cr  & 278…..280  \cr  & 800…..798  \cr  & 310…..357 \cr} \)                                 \(\eqalign{  & 823…..820  \cr  & 589…..589  \cr  & 988…..1000  \cr  & 796…..769 \cr} \)

  4.

  a)Viết các số 832 ; 756 ; 698 ; 689 theo thứ tự từ béđến lớn:

  ………………………………………………………………..

  b)Viết các số 798 ; 789 ; 987 ; 897 theo thứ tự từ lớnđến bé:

  ………………………………………………………………..

  Giải

  1.Viết (theo mẫu):

  Viết số

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Đọc số

  217

  2

  1

  7

  hai trăm mười bảy

  526

  5

  2

  6

  năm trăm hai mươi sáu

  404

  4

  0

  4

  bốn trăm linh bốn

  702

  7

  0

  2

  bảy trăm linh hai

  610

  6

  1

  0

  sáu trăm mười

  800

  8

  0

  0

  tám trăm

   

  2.Số?

  a)100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900 ; 1000.

  b)910 ; 920 ; 930 ; 940 ; 950 ; 960 ; 970 ; 980 ; 990 ; 1000.

  c)514 ; 515 ; 516 ; 517 ; 518 ; 519 ; 520 ; 521 ; 522 ; 523.

  d)895 ; 896 ; 897 ; 898 ; 899 ; 900 ; 901 ; 902 ; 903 ; 904.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 66

  \(\eqalign{  & 367 > 278  \cr  & 278 < 280  \cr  & 800 > 798  \cr  & 310 < 357 \cr} \)                                  \(\eqalign{  & 823 > 820  \cr  & 589 = 589  \cr  & 988 < 1000  \cr  & 796 > 769 \cr} \)

  4.

  a)Viết các số 832 ; 756 ; 698 ; 689 theo thứ tự từ bé đến lớn:

  689698 ; 756 ; 832.

  b)Viết các số 798 ; 789 ; 987 ; 897 theo thứ tự từ lớn đến bé:

  987 ; 897 ; 798 ; 789

  Bài tập cùng chuyên mục