Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 67


  1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:1m = … dm                 2m = … dm1m = … cm                 3m = … dm2.Tính:\(\eqalign{  & 27m + 5m =...........  \cr  & 3m + 40m =...........  \cr  & 34m + 16m =........... \cr} \)                            \(\eqalign{  & 16m - 9m =...........  \cr  & 59m -...

  1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  1m = … dm                 2m = … dm

  1m = … cm                 3m = … dm

  2.Tính:

  \(\eqalign{  & 27m + 5m =………..  \cr  & 3m + 40m =………..  \cr  & 34m + 16m =……….. \cr} \)                            \(\eqalign{  & 16m – 9m =………..  \cr  & 59m – 27m =………..  \cr  & 63m – 25m =……….. \cr} \)

  3.Tấm vải thứ nhất dài 21m, tấm vải thứ hai ngắn hơn tấm vải thứ nhất 7m. Hỏi tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét?

  Bài giải

  …………..

  4.Điền cm, dm, m vào chỗ chấm thích hợp:

  a)Chiều dài chiếc ô tô khoảng 4……..

  b)Chiều cao chiếc ghế tựa khoảng 10…..

  c)Ngôi nhà hai tầng cao khoảng 8………

  d)Lọ hoa cao khoảng 30 ……….

  Giải

  1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  1m = 10dm                2m = 20dm

  1m = 100cm               3m = 30dm

  2.Tính:

  \(\eqalign{  & 27m + 5m = 32m  \cr  & 3m + 40m = 43m  \cr  & 34m + 16m = 50m \cr} \)                               \(\eqalign{  & 16m – 9m = 7m  \cr  & 59m – 27m = 32m  \cr  & 63m – 25m = 38m \cr} \)

  3.Tấm vải thứ nhất dài 21m, tấm vải thứ hai ngắn hơn tấm vải thứ nhất 7m. Hỏi tấm vải thứ hai dài bao nhiêu mét?

  Bài giải

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 67

  Bài giải:

  Tấm vải thứ hai dài:

              \(21 – 7 = 14\) (m)

                                  Đáp số 14 m

  4.Điền cm, dm, m vào chỗ chấm thích hợp:

  a)Chiều dài chiếc ô tô khoảng 4m.

  b)Chiều cao chiếc ghế tựa khoảng 10dm.

  c)Ngôi nhà hai tầng cao khoảng 8m.

  d)Lọ hoa cao khoảng 30cm.

  Bài tập cùng chuyên mục