Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 94


  1.Đồng hồ chỉ mấy giờ? 2.Nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều (theo mẫu): 3.Can bé đựng 10l dầu, can to đựng nhiều hơn can bé 2ldầu. Hỏi can to đựng bao nhiêu lít dầu?Bài giải            …………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………4.Viết mm, cm, dm, m, km vào chỗ chấm thích hợp:a)    ...

  1.Đồng hồ chỉ mấy giờ?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 94 

  2.Nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 94 

  3.Can bé đựng 10l dầu, can to đựng nhiều hơn can bé 2ldầu. Hỏi can to đựng bao nhiêu lít dầu?

  Bài giải

              …………………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………………

  4.Viết mm, cm, dm, m, km vào chỗ chấm thích hợp:

  a)     Một gang tay của mẹ dài khoảng 2 …….

  b)     Cột cờ ở sân trường cao khoảng 15 …….

  c)      Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài 102 …..

  d)     Bề dày quyển sách Toán 2 khoảng 10 ……

  e)     Chiếc bút chì dài khoảng 16 …….

  Giải

  1.Đồng hồ chỉ mấy giờ?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 94 

  2.Nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 94 

  3.Can bé đựng 10l dầu, can to đựng nhiều hơn can bé 2l dầu. Hỏi can to đựng bao nhiêu lít dầu?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 94 

             

              Bài giải

              Số lít dầu đựng trong can to là:

                          \(10 + 2 = 12\) (lít)

                                      Đáp số 12 lít

  4.Viết mm, cm, dm, m, km vào chỗ chấm thích hợp:

  a)     Một gang tay của mẹ dài khoảng 2dm.

  b)     Cột cờ ở sân trường cao khoảng 15m.

  c)      Quãngđường Hà Nội – Hải Phòng dài 102km.

  d)     Bề dày quyển sách Toán 2 khoảng 10mm.

  e)     Chiếc bút chì dài khoảng 16cm.

   

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục