Câu 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình có diện tích bé hơn 20cm2:Hình có diện tích bé hơn 20cm2 là:2. Viết tiếp vào ô trống:Hình bình hànhĐộ dài đáyChiều caoDiện tích9cm12cm 15dm12dm 27m14m 3. Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 1 cm và chiều cao...

  1. Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình có diện tích bé hơn 20cm2:

  Hình có diện tích bé hơn 20cm2 là:

  Câu 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  2. Viết tiếp vào ô trống:

  Hình bình hành

  Độ dài đáy

  Chiều cao

  Diện tích

  9cm

  12cm

   

  15dm

  12dm

   

  27m

  14m

   

  3. Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 1 cm và chiều cao là 7 cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

  Bài giải

  1.

  Câu 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  2. 

  Hình bình hành

  Độ dài đáy

  Chiều cao

  Diện tích

  9cm

  12cm

  108cm2

  15dm

  12dm

  180dm2

  27m

  14m

  378m2

  3. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  S = a × h =?

  a là độ dài đáy

  h là chiều cao

  Bài giải

  Diện tích mảnh bìa hình bình hành là:

  S = a × b = 14 × 7 = 98 (cm2)

  Đáp số: 98 cm2

  Bài tập cùng chuyên mục