Câu 1, 2, 3 trang 17 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Viết theo mẫuĐọc sốViết sốSố gồm cóChín mươi hai nghìn năm trăm hai ba.92 5239 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 2 chục, 3 đơn vị.Năm mươi nghìn tám trăm bốn mươi tám   16 325 Bảy mươi lăm nghìn không trăm linh hai   67 054 2. Viết số thành tổng (theo mẫu):Mẫu: 82...

  1. Viết theo mẫu

  Đọc số

  Viết số

  Số gồm có

  Chín mươi hai nghìn năm trăm hai ba.

  92 523

  9 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 2 chục, 3 đơn vị.

  Năm mươi nghìn tám trăm bốn mươi tám

   

   

   

  16 325

   

  Bảy mươi lăm nghìn không trăm linh hai

   

   

   

  67 054

   

  2. Viết số thành tổng (theo mẫu):

  Mẫu: 82 375 = 80 000 + 20 000 + 300 + 70 + 5

           46 719 = ………………………………

           18 304 = ………………………………

           90 090 = ………………………………

           56 056 = ………………………………

  3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

  a) Chữ số 0 trong số 30 522 cho biết chữ số hàng nghìn là 0.

  b) Chữ số 0 trong số 8074 cho biết chữ số hàng ………là ………

  c) Chữ số 0 trong số 200 463 cho biết chữ số hàng …… là ………… và chữ số hàng ………là ………

  Bài giải:

  1. Viết theo mẫu

  Đọc số

  Viết số

  Số gồm có

  Chín mươi hai nghìn năm trăm hai ba.

  92 523

  9 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 2 chục, 3 đơn vị.

  Năm mươi nghìn tám trăm bốn mươi tám

  50 848

  5 chục nghìn, 8 trăm, 4 chục, 8 đơn vị

  Mười sáu nghìn ba trăm hai mươi lăm

  16 325

  1 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 2 chục, 5 đơn vị

  Bảy mươi lăm nghìn không trăm linh hai

  75 002

  7 chục nghìn, 5 nghìn ; 2 đơn vị

  Sáu mươi bảy nghìn không trăm năm mươi tư

  67 054

  6 chục nghìn, 7 nghìn, 0 trăm, 5 chục, 4 đơn vị

  2. Viết số thành tổng (theo mẫu):

  Mẫu: 82 375 = 80 000 + 20 000 + 300 + 70 + 5

           46 719 = 40 000 + 6000 + 700 + 10 + 9

           18 304 = 10 000 + 8000 + 300 + 0 + 4

           90 090 = 90 000 + 90

           56 056 = 50 000 + 6000 + 50 +6

  3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

  a) Chữ số 0 trong số 30 522 cho biết chữ số hàng nghìn là 0.

  b) Chữ số 0 trong số 8074 cho biết chữ số hàng trăm là 0

  c) Chữ số 0 trong số 200 463 cho biết chữ số hàng chục nghìn là 0 và chữ số hàng nghìn là 0.

  Bài tập cùng chuyên mục