Câu 1, 2, 3 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Tính rồi thử lại:2. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 42 640m, giờ thứ hai chạy được ít hơn giờ thứ nhất 6280. Hỏi trong hai giờ ô tô chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?3. a) Vẽ theo mẫub) Cho biết bốn chấm tạo thành một...

  1. Tính rồi thử lại:

  Câu 1, 2, 3 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  2. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 42 640m, giờ thứ hai chạy được ít hơn giờ thứ nhất 6280. Hỏi trong hai giờ ô tô chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

  3. a) Vẽ theo mẫu

  Câu 1, 2, 3 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Câu 1, 2, 3 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  b) Cho biết bốn chấm tạo thành một ô vuông có diện tích 1 cm2 (như hình dưới đây):

  Câu 1, 2, 3 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Ta có diện tích của hình mẫu trong câu a là: ……………

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  2.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài giải

  Giờ thứ hai ô tô chạy được là:

  42640 – 6280 = 36360 (m)

  Hai giờ ô tô chạy được số ki – lô – mét là:

  42640 + 36360 = 79000 (m)

  79000m = 79 km

  Đáp số: 79 km

  3. a)

  Câu 1, 2, 3 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  b)

  Nối các điểm ta có hình sau:

  Câu 1, 2, 3 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Ta có diện tích của hình mẫu trong câu a là: 1 x 10 = 10cm2

  Bài tập cùng chuyên mục