Câu 1, 2, 3 trang 53 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm. b) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD. 2. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm. Sau đó nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D.b) Đo...

  1. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm. 

  b) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD. 

  2. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm. Sau đó nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D.

  b) Đo chiều dài đoạn thẳng

  AC, BD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  – AC = …………… cm

  – BD = …………… cm                                                          

  c) Nhận xét:

  Độ dài AC ………….độ dài BD

  (AC, BD là hai đường chéo của hình chữ nhật)

  3. Vẽ các hình chữ nhật tạo thành chữ HỌC TỐT (theo mẫu), rồi tô màu cho chữ đó:

  Câu 1, 2, 3 trang 53 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài giải:

  1. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm.

   Câu 1, 2, 3 trang 53 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1                         

  b) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

  P = (a + b) × 2 = (5 + 3 ) × 2 = 8 × 2 = 16 (cm) 

  2. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm. Sau đó nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D.

  Câu 1, 2, 3 trang 53 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  b) Đo chiều dài đoạn thẳng

  AC, BD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  – AC = 5 cm

  – BD = 5 cm                                                                             

  c) Nhận xét:

  Độ dài AC = độ dài BD

  (AC, BD là hai đường chéo của hình chữ nhật)

  3.

  Câu 1, 2, 3 trang 53 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục