Câu 1, 2, 3 trang 54 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm.b) Tính chu vi hình vuông ABCD2. Vẽ theo mẫu và tô màu hình vuông:3.a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm. Nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B với đỉnh D.b) Kiểm tra rồi viết (Đ) đúng, (S) sai...

  1. a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm.

  b) Tính chu vi hình vuông ABCD

  2. Vẽ theo mẫu và tô màu hình vuông:

  Câu 1, 2, 3 trang 54 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  3.

  a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm. Nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B với đỉnh D.

  b) Kiểm tra rồi viết (Đ) đúng, (S) sai vào ô trống

  – Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau

   

   – Hai đường chéo AC và BD không vuông góc với nhau

   

   – Hai đường chéo AC và BD bằng nhau

   

   – Hai đường chéo AC và BD không bằng nhau

   

  Bài giải:

  1. a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm.

  Câu 1, 2, 3 trang 54 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  Câu 1, 2, 3 trang 54 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  3.

  a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm. Nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B với đỉnh D.

  Câu 1, 2, 3 trang 54 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  b) Kiểm tra rồi viết (Đ) đúng, (S) sai vào ô trống

  – Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau

   Đ

  – Hai đường chéo AC và BD không vuông góc với nhau

   S

  – Hai đường chéo AC và BD bằng nhau

   Đ

  – Hai đường chéo AC và BD không bằng nhau

   S

  Bài tập cùng chuyên mục