Câu 1, 2, 3 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Đặt tính rồi tính:a) 15 - 9             15 - 7                 15 - 8                  15 - 6b) 16 - 7             16 - 9...

  1.Đặt tính rồi tính:

  a) 15 – 9             15 – 7                 15 – 8                  15 – 6

  b) 16 – 7             16 – 9                 16 – 8                 17 – 8

  c) 17 – 9             18 – 9                 18 – 8                 17 – 10 

  2. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

  Câu 1, 2, 3 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  3. Tô màu xanh vào các hình tam giác, tô màu đỏ vào hoặc màu vàng vào các hình tứ giác sao cho ba hình đặt kề nhau thì có ba màu khác nhau:

  Câu 1, 2, 3 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                         

  2. 

  Câu 1, 2, 3 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  3.

  Câu 1, 2, 3 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục