Câu 1, 2, 3 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:525945: 7489690: 8379075: 92. Viết số thích hợp vào ô trống:Tổng hai số752852 718425 763Hiệu hai số2436354463 897Số lớn    Số bé   3. Có 2 kho lớn, mỗi kho chứa 14 580 kg gạo và 1 kho bé chứa 10 350 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi kho chứa...

  1. Đặt tính rồi tính:

  525945: 7

  489690: 8

  379075: 9

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Tổng hai số

  7528

  52 718

  425 763

  Hiệu hai số

  2436

  3544

  63 897

  Số lớn

   

   

    

  Số bé

   

   

   

  3. Có 2 kho lớn, mỗi kho chứa 14 580 kg gạo và 1 kho bé chứa 10 350 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi kho chứa bao nhiêu ki–lô–gam  gạo?

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  Tổng hai số

  7528

  52 718

  425 763

  Hiệu hai số

  2436

  3544

  63 897

  Số lớn

  4982

  28 131

  244 830

  Số bé

  2546

  24 587

  180 933

  3.

  Câu 1, 2, 3 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Số gạo trong 2 kho lớn là:

  14580 × 2 = 29160 (kg)

  Trung bình số gạo có trong mỗi kho là:

  (29160 + 10350):3 = 13170 (kg)

  Đáp số: 13170 (kg)

  Bài tập cùng chuyên mục