Câu 1, 2, 3 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính552: 24450: 27540: 45472: 562. Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 32 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khóa. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó làm được bao nhiêu cái khóa?3. Nối phép tính với kết quả...

  1. Đặt tính rồi tính

  552: 24

  450: 27

  540: 45

  472: 56

  2. Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 32 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khóa. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó làm được bao nhiêu cái khóa?

  3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Số ngày người thợ đã làm là:

  12 + 11 = 23 (ngày)

  Số cái khóa người thợ làm trong 23 ngày được là:

  132 + 213 = 345 (cái khóa)

  Trung bình số cái khóa trong một ngày người thợ đó làm được là

  345: 23 = 15 (cái khóa)

  Đáp số: 15 (cái khóa)

  3.

  Câu 1, 2, 3 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục