Câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:4725: 158058: 345672: 427521: 542. Số?Số bị chiaSố chiaThươngSố dư189873  738287   654379   3. Người ta xếp các gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp 30 gói. Hỏi có thể xếp 2000 gói kẹo vào bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói kẹo?Bài giải:1.2.Số bị chiaSố chiaThươngSố dư189873260738287847465437982653.Tóm...

  1. Đặt tính rồi tính:

  4725: 15

  8058: 34

  5672: 42

  7521: 54

  2. Số?

  Số bị chia

  Số chia

  Thương

  Số dư

  1898

  73

   

   

  7382

  87

    

   

  6543

  79

   

    

  3. Người ta xếp các gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp 30 gói. Hỏi có thể xếp 2000 gói kẹo vào bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói kẹo?

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  Số bị chia

  Số chia

  Thương

  Số dư

  1898

  73

  26

  0

  7382

  87

  84

  74

  6543

  79

  82

  65

  3.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Ta có 30 gói xếp thành 1 hộp

  Vậy 2000 gói xếp được số hộp là:

  2000: 30 = 66 (hộp) dư 0,66

  Số gói xếp trong 66 hộp là:

  66 x 30 =  1980 (gói)

  Số gói còn dư là:

  2000 – 1980 = 20 (gói)

  Bài tập cùng chuyên mục