Câu 1, 2, 3 trang 89 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:3621: 2138000: 3082198: 3141682: 2092. Người ta phải dùng 264 chuyến xe chở hết 924 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng?3. Tính bằng hai cách:a) 2555: 365 + 1825: 365 = ………………             ...

  1. Đặt tính rồi tính:

  3621: 213

  8000: 308

  2198: 314

  1682: 209

  2. Người ta phải dùng 264 chuyến xe chở hết 924 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

  3. Tính bằng hai cách:

  a) 2555: 365 + 1825: 365 = ………………

                                            = ………………

  2555: 365 + 1825: 365 = ………………

                                         = ………………

                                         = ………………

  b) ( 5544 + 3780): 252 = ………………

                                       = ………………

      ( 5544 + 3780): 252 = ………………

                                       = ………………

                                       = ………………

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3 trang 89 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 89 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Số tạ hàng mà mỗi chuyến xe chở được là:

  924 tấn = 9240 tạ

  9240: 264 = 35 (tạ)

  Đáp số: 35 tạ

  3.

  a) 2555: 365 + 1825: 365 = 7 + 5

                                             = 12

     2555: 365 + 1825: 365 = (2555 + 1825 ): 365

                                            = 4380: 365

                                            = 12

  b) ( 5544 + 3780): 252 = 9324: 252

                                        = 37

      ( 5544 + 3780): 252 = 5544: 252 + 3780: 252

                                           = 22 + 15

                                           = 37

  Bài tập cùng chuyên mục