Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 22


  1.Viết tiếp vào chỗ chấm:a)     “Một phần hai” viết là: …………………………………………………………….b)    \(\frac{1}{2}\) đọc là : …………………………………………………………………………..2.Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{2}\) số ô vuông của hình đó : 3.Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{2}\) số ô vuông của hìnhđó : 4.Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã...

  1.Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a)     “Một phần hai” viết là: …………………………………………………………….

  b)    \(\frac{1}{2}\) đọc là : …………………………………………………………………………..

  2.Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{2}\) số ô vuông của hình đó :

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 22 

  3.Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{2}\) số ô vuông của hìnhđó :

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 22 

  4.Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm \(\frac{1}{2}\) số con vật :

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 22 

  Giải

  1.Viết tiếp vào chỗ chấm :

  a)     “Một phần hai” viết là:\(\frac{1}{2}\)

  b)    \(\frac{1}{2}\) đọc là : một phần hai.

  2.Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{2}\) hình đó.

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 22  

  3.Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{2}\) số ô vuông của hình đó :

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 22  

  4.Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{2}\) số con vật :

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 22

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục