Câu 1, 2 trang 26 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:CÁC CON CỦA 5 GIA ĐÌNHa) Có … gia đình có 1 con đó là gia đình: ………b) Gia đình … có 2 con gái và gia đình … có 2 con traic) Gia...

  1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

  CÁC CON CỦA 5 GIA ĐÌNH

  Câu 1, 2 trang 26 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  a) Có … gia đình có 1 con đó là gia đình: ………

  b) Gia đình … có 2 con gái và gia đình … có 2 con trai

  c) Gia đình cô Hồng có … con trai và … con gái.

  d) Những gia đình có 1 con gái là: …

  e) Cả 5 gia đình có … người con trong đó … con trai và … con gái

  2. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

  CÁC MÔN THỂ THAO KHỐI LỚP BỐN THAM GIA

  Câu 1, 2 trang 26 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  a) Cả 3 lớp tham gia 7 môn thể thao.

   

  b) Lớp 4 A tham gia 3 môn thể thao: bơi, nhảy dây và cờ vua.

   

  c) Môn nhảy dây có hai lớp tham gia lớp 4A và 4B.

   

  d) Lớp 4A và lớp 4C tham gia tất cả 5 môn thể thao

   

  Bài giải:

  1. 

  a) Có 2 gia đình có 1 con đó là gia đình: cô Lan và cô Đào.

  b) Gia đình cô Mai có 2 con gái và gia đình cô Cúc có 2 con trai.

  c) Gia đình cô Hồng có 1 con trai và 1 con gái.

  d) Những gia đình có 1 con gái là: cô Hồng và cô Đào.

  e) Cả 5 gia đình có 8 người con trong đó 4 con trai và 4 con gái.

  2. 

  a) Cả 3 lớp tham gia 7 môn thể thao.

  b) Lớp 4 A tham gia 3 môn thể thao: bơi, nhảy dây và cờ vua.

  Đ

  c) Môn nhảy dây có hai lớp tham gia lớp 4A và 4B.

  Đ

  d) Lớp 4A và lớp 4C tham gia tất cả 5 môn thể thao

  S

  Bài tập cùng chuyên mục