Câu 1 trang 185 SGK Sinh học 11 Nâng cao


  Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.1:Cảm ứng ở thực vật.TTVấn đềHướng độngỨng động1Khái niệm  2Phân loại   Lời giải chi tiếtVận động và cảm ứng ở thực vật. TTVấn đềHướng độngỨng động 1Khái niệmLà sự vận động của cây về phía tác nhân kích thích của môi trườngLà vận...

  Đề bài

  Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.1:

  Cảm ứng ở thực vật.

  TT

  Vấn đề

  Hướng động

  Ứng động

  1

  Khái niệm

   

   

  2

  Phân loại

   

   

   

  Lời giải chi tiết

  Vận động và cảm ứng ở thực vật.

  TT

  Vấn đề

  Hướng động

  Ứng động

  1

  Khái niệm

  Là sự vận động của cây về phía tác nhân kích thích của môi trường

  Là vận động của cây dưới ảnh hưởng của các tác nhân môi trường từ mọi phía lên cơ thể

  2

  Phân loại

  – Hướng đất

  – Hướng sáng

  – Hướng nước

  – Hướng hóa

  – Vận động theo sự trương nước: cây trinh nữ, cây ăn sâu bọ.

  – Vận động theo đồng hồ sinh học: tạo giàn, nở hoa, thức ngủ