Câu 1 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5


  Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý sai.Mĩ kí Hiệp định Pa-ri về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vì:☐ Mĩ thất bại ở cả hai miền Nam, Bắc trong năm 1972.☐ Cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 20 năm mà không mang...

  Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý sai.

  Mĩ kí Hiệp định Pa-ri về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vì:

  ☐ Mĩ thất bại ở cả hai miền Nam, Bắc trong năm 1972.

  ☐ Cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 20 năm mà không mang lại kết quả gì, lại bị nhân dân Mĩ và thế giới phản đối.

  ☐ Mĩ giành được thắng lợi quyết định trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Có thể kết thúc cuộc chiến tranh đó trong thế có lợi cho Mĩ.

  Trả lời:

  ☒ Mĩ giành được thắng lợi quyết định trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Có thể kết thúc cuộc chiến tranh đó trong thế có lợi cho Mĩ.