Câu 1 trang 59 SGK Công Nghệ 8


  Cơ khí có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống? Hướng dẫn trả lời Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống:Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo...

  Cơ khí có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống? 

  Hướng dẫn trả lời 

  Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống:

  Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo năng suất cao.

  Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn.

  – Nhờ có cơ khí, tầm nhìn của con người được mở rộng, chinh phục được thiên nhiên.