Câu 1 trang 59 Vở bài tập Lịch sử 5


  Quan sát hình ảnh sau đây:Công ty thủy điện Hòa BìnhCông trình này được ra đời trong bối cảnh nào? (Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý đúng nhất)☐ Sau ngày thống nhất, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.☐ Đất nước bước vào...

  Quan sát hình ảnh sau đây:

  Câu 1 trang 59 Vở bài tập Lịch sử 5

  Công ty thủy điện Hòa Bình

  Công trình này được ra đời trong bối cảnh nào? (Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý đúng nhất)

  ☐ Sau ngày thống nhất, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  ☐ Đất nước bước vào công cuộc đổi mới.

  ☐ Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc.

  Trả lời:

  ☒ Sau ngày thống nhất, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.