Câu 10 trang 72 SGK Công nghệ 11


  Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?Trả lời:Cách lập bản vẽ chi tiết:- Bước 1: Bố trí các hình biểu diễn và khung tên.- Bước 2: Vẽ mờ.- Bước 3: Tô đậm.- Bước 4: Ghi phần chữ.- Bước 5: Kiểm tra hoàn thiện bản vẽ.

  Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?

  Trả lời:

  Cách lập bản vẽ chi tiết:

  – Bước 1: Bố trí các hình biểu diễn và khung tên.

  – Bước 2: Vẽ mờ.

  – Bước 3: Tô đậm.

  – Bước 4: Ghi phần chữ.

  – Bước 5: Kiểm tra hoàn thiện bản vẽ.