Câu 137 trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


  Một người đi bộ một phút được 50m và một người đi xe đạp một giờ được 12km. Tính tỉ số vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp.Giải12 km/h = 200 m/phútTỉ số vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là:$$50:200 =...

  Một người đi bộ một phút được 50m và một người đi xe đạp một giờ được 12km. Tính tỉ số vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp.

  Giải

  12 km/h = 200 m/phút

  Tỉ số vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là:

  $$50:200 = {{50} \over {200}} = {1 \over 4}$$