Câu 150 trang 39 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2


    An nói với Bình: "Theo một cuộc điều tra của Đài truyền hình có 32% số người được hỏi ý kiến tán thành chiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào tất cả các buổi tối". Bình nói ngay: "Như vậy tức là có 68% số người được hỏi ý kiến phản...

    An nói với Bình: “Theo một cuộc điều tra của Đài truyền hình có 32% số người được hỏi ý kiến tán thành chiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào tất cả các buổi tối”. Bình nói ngay: “Như vậy tức là có 68% số người được hỏi ý kiến phản đối”. Em nghĩ gì về câu nói của Bình.

    Giải

    Nói như bạn Bình là chưa chính xác vì trong số những người được hỏi có những người không tán thành nhưng cũng không phản đối.