Câu 2.46 trang 20 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Một con lắc vật lí được treo trong thang máy. Khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc \({1 \over {10}}g\) thì chu kì của con lắc dao động thay đổi như thế nào so với lúc thang máy đứng yên?GiảiTrong thang máy, gia tốc biểu kiến...

  Một con lắc vật lí được treo trong thang máy. Khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc \({1 \over {10}}g\) thì chu kì của con lắc dao động thay đổi như thế nào so với lúc thang máy đứng yên?

  Giải

  Trong thang máy, gia tốc biểu kiến của trọng trường là:

                          \(g’ = g + {g \over {10}} = {{11} \over {10}}g\)

  Chu kì dao động \(T’\) của con lắc trong thang máy chuyển động có gia tốc là:

                          \(T’ = T\sqrt {{g \over {g’}}}  = T\sqrt {{{10} \over {11}}}  = 0,95T\)

  \(T\) là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đứng yên.

  Bài tập cùng chuyên mục