Câu 2 trang 185 SGK Sinh học 11 Nâng cao


  Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4:Cảm ứng ở động vật.TTCác nhóm động vậtTổ chức thần kinhMức độ cảm ứng1Ruột khoang  2Đối xứng hai bên (giun sán)  3 *Thân mềm, giáp xác, sâu bọ  4Động vật có xương sống   Lời giải chi tiếtCảm ứng ở động vật TTCác nhóm động vậtTổ...

  Đề bài

  Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4:

  Cảm ứng ở động vật.

  TT

  Các nhóm động vật

  Tổ chức thần kinh

  Mức độ cảm ứng

  1

  Ruột khoang

   

   

  2

  Đối xứng hai bên (giun sán)

   

   

  3 *

  Thân mềm, giáp xác, sâu bọ

   

   

  4

  Động vật có xương sống

   

   

   

  Lời giải chi tiết

  Cảm ứng ở động vật

  TT

  Các nhóm động vật

  Tổ chức thần kinh

  Mức độ cảm ứng

  1

  Ruột khoang

  Hệ thần kinh lưới

  Mức độ: phản ứng toàn thân không chính xác.

  2

  Đối xứng hai bên (giun sán)

  Chuỗi hạch thần kinh bụng

  Mức độ: Phản ứng cục bộ và đơn giản.

   3

  Thân mềm, giáp xác, sâu bọ

  Hệ thần kinh dạng hạch (hạch não, ngực, bụng)

  Mức độ: phản ứng tương đối phức tạp và khá chính xác.

  4

  Động vật có xương sống

   Hệ thần kinh hình ống

  Mức độ nhiều: phản xạ phức tạp và chính xác.