Câu 2 trang 58 Vở bài tập Lịch sử 5


  Quan sát hình dưới đây và bổ sung thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sửĐồng bào ta hân hoan bầu cử Quốc hội thống nhất (ngày…..)Trả lời:  Đồng bào ta hân hoan bầu cử Quốc hội thống nhất (ngày 25/4/1976)

  Quan sát hình dưới đây và bổ sung thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử

  Câu 2 trang 58 Vở bài tập Lịch sử 5

  Đồng bào ta hân hoan bầu cử Quốc hội thống nhất (ngày…..)

  Trả lời: 

  Đồng bào ta hân hoan bầu cử Quốc hội thống nhất (ngày 25/4/1976)