Câu 2 trang 59 SGK Công Nghệ 8


  Kể tên một số sản phẩm cơ khí? Hướng dẫn trả lờiMáy vận chuyểnMáy gia côngMáy trong công trình văn hoá, sinh hoạtMáy khai thácMáy sản xuất hàng tiêu dùngMáy nông nghiệpMáy thực phẩmMáy điệnCác loại máy khác…

  Kể tên một số sản phẩm cơ khí? 

  Hướng dẫn trả lời

  Máy vận chuyển

  Máy gia công

  Máy trong công trình văn hoá, sinh hoạt

  Máy khai thác

  Máy sản xuất hàng tiêu dùng

  Máy nông nghiệp

  Máy thực phẩm

  Máy điện

  Các loại máy khác…