Câu 2 trang 72 SGK Công nghệ 11


    Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc?Trả lời: Phương pháp hình chiếu vuông góc là phương pháp biểu diễn các hình chiếu vuông góc trên cùng một mặt phẳng hình chiếu

    Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc?

    Trả lời:

     Phương pháp hình chiếu vuông góc là phương pháp biểu diễn các hình chiếu vuông góc trên cùng một mặt phẳng hình chiếu