Câu 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động c…


Trình bày nhiệm vụ và nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen.Trả lời:- Nhiệm vụ: Cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh phù hợp với yêu cầu các chế độ làm việc...
Tại sao nhiên liệu phun vào xilanh lại phải có áp suất cao?Trả lời:Nhiên liệu được phun vào xilanh ở áp suất cao là vì khi nhiên liệu cháy sẽ làm kích nổ, giảng nở không khí bên trong xilanh...
Tại sao trong hệ thống lại có thêm bầu lọc tinh?Trả lời:Do cấu tạo và nguyên lí làm việc cua bơm cao áp và vòi phun, vẫn còn một lượng nhiên liệu bị rò qua khe hơ siừa các chi...