Câu 3.10 trang 22 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


    Giải thích vì sao sóng âm trong chất khí lại là sóng dọcGiảiTrong chất khí, lực đàn hồi chỉ xuất hiện khi bị khí nén hay bị dãn, và không xuất hiện khi khí bị biến dạng lệch. Vì thế sóng âm trong chất khí chỉ có thể là sóng...

    Giải thích vì sao sóng âm trong chất khí lại là sóng dọc

    Giải

    Trong chất khí, lực đàn hồi chỉ xuất hiện khi bị khí nén hay bị dãn, và không xuất hiện khi khí bị biến dạng lệch. Vì thế sóng âm trong chất khí chỉ có thể là sóng dọc.