Câu 3.11 trang 22 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


    Giải thích vì sao khi hai đầu sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng tần số và có độ lệch pha luôn biến đổi giao nhau thì không có hiện tượng giao thoa sóng.GiảiDạng của vân giao thoa có biên độ dao động cực đại được xác định...

    Giải thích vì sao khi hai đầu sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng tần số và có độ lệch pha luôn biến đổi giao nhau thì không có hiện tượng giao thoa sóng.

    Giải

    Dạng của vân giao thoa có biên độ dao động cực đại được xác định bằng công thức: \(\Delta \varphi  = {{2\pi } \over \lambda }\left( {{d_2} – {d_1}} \right) = k2\pi \), xen kẽ những vân có biên độ dao động cực tiểu  được xác định bằng  công thức: \(\Delta \varphi  = {{2\pi } \over \lambda }\left( {{d_2} – {d_1}} \right) = \left( {2k + 1} \right)\pi \). Do đó, nếu \(\Delta \varphi \) không đổi  thì những vân này có vị trí và hình dạng không đổi nên ta quan sát được. Nếu \(\Delta \varphi \) luôn thay đổi thì vị trí và hình dạng các vân luôn biến đổi khiến ta không quan sát được.