Câu 3.2 trang 21 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Bước sóng làA. quãng đường sóng truyền đi được trong 1 sB. khoảng cách giữa hai bụng sóng gần nhấtC. khoảng cách giữa hai phần tử sóng có li độ bằng không ở cùng một thời điểmD. khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất có cùng pha...

  Bước sóng là

  A. quãng đường sóng truyền đi được trong 1 s

  B. khoảng cách giữa hai bụng sóng gần nhất

  C. khoảng cách giữa hai phần tử sóng có li độ bằng không ở cùng một thời điểm

  D. khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất có cùng pha dao động

  Giải

  Chọn đáp án D