Câu 3.26 trang 24 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Một người cảnh sát đứng ở bên đường phát một hồi còi có tần số 800 Hz về phía một ô tô vừa đi qua trước mặt. máy thu của người cảnh sát nhận được âm phản xạ có tần số 650 Hz. Hỏi tốc độ của ô tô bằng...

  Một người cảnh sát đứng ở bên đường phát một hồi còi có tần số 800 Hz về phía một ô tô vừa đi qua trước mặt. máy thu của người cảnh sát nhận được âm phản xạ có tần số 650 Hz. Hỏi tốc độ của ô tô bằng bao nhiêu?

  Giải

  Một ô tô vừa chạy qua trước mặt đi xa dần người cảnh sát. Lúc này, ô tô đóng vai trò như một máy thu và ghi nhận được âm có tần số f’:

                                      \(f’ = {{v – {v_M}} \over v}f\)

  Ô tô phản  xạ lại âm có tần số f’ trong khi xa dần người cảnh sát. Vậy, máy thu của người cảnh sát ghi nhận được âm có tần số f” là:

                                      \(f” ={ v\over {v + {v_M}} }f’\)

  Ở đây \({v_M} = {v_s}\) nên ta có:

                                      \(f” = {{v – {v_s}} \over v}.{v \over {v + {v_s}}}f\)

  Suy ra: \({v_s} = {{f – f”} \over {f + f”}}.v = {{800 – 650} \over {800 + 650}}.340  \approx  35\,\,m/s\)