Câu 3.3 trang 21 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi thìA. tất cả các điểm của dây đều dao độngB. nguồn phát sóng dừng dao độngC. trên dây có những điểm dao động với biên độ cực đại xen kẽ với những điểm đứng yênD. trên dây chỉ còn sóng phản...

  Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi thì

  A. tất cả các điểm của dây đều dao động

  B. nguồn phát sóng dừng dao động

  C. trên dây có những điểm dao động với biên độ cực đại xen kẽ với những điểm đứng yên

  D. trên dây chỉ còn sóng phản xạ, còn sóng tới bị dừng lại

  Giải

  Chọn đáp án C