Câu 3.4 trang 21 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Hiện tượng sóng giao thoa xảy ra khi cóA. hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhauB. hai dao động cùng chiều, cùng pha gặp nhauC. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ giao nhauD. hai sóng xuất phát từ hai dao động...

  Hiện tượng sóng giao thoa xảy ra khi có

  A. hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau

  B. hai dao động cùng chiều, cùng pha gặp nhau

  C. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ giao nhau

  D. hai sóng xuất phát từ hai dao động cùng tần số, cùng pha giao nhau

  Giải

  Chọn đáp án D