Câu 3.8 trang 22 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi có hai đầu cố định khiA. độ dài của dây bằng một phần tư bước sóngB. bước sóng dài gấp ba độ dài của dâyC. độ dài của dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóngD. độ dài của dây bằng...

  Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi có hai đầu cố định khi

  A. độ dài của dây bằng một phần tư bước sóng

  B. bước sóng dài gấp ba độ dài của dây

  C. độ dài của dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng

  D. độ dài của dây bằng một số lẻ lần phần tư bước sóng

  Giải

  Chọn đáp án C