Câu 3 trang 56 Vở bài tập Lịch sử 5


  Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý đúng nhất.Chiến thắng 30-4-1975 có ý nghĩa lịch sử:☐ Như chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ.☐ Đập tan chính quyền Sài Gòn.☐ Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.☐ Tất cả các ý trên.Trả...

  Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

  Chiến thắng 30-4-1975 có ý nghĩa lịch sử:

  ☐ Như chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ.

  ☐ Đập tan chính quyền Sài Gòn.

  ☐ Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

  ☐ Tất cả các ý trên.

  Trả lời: 

  ☒ Tất cả các ý trên.