Câu 3 trang 58 Vở bài tập Lịch sử 5


    Hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả không khí vui mừng, phấn khởi của nhân dân ta trong ngày bầu cử Quốc hội khóa VI.Trả lời:  Ngày 25-4-1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước. Ở Hà Nội, Sài Gòn và khắp...

    Hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả không khí vui mừng, phấn khởi của nhân dân ta trong ngày bầu cử Quốc hội khóa VI.

    Trả lời: 

    Ngày 25-4-1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước. Ở Hà Nội, Sài Gòn và khắp nơi trên cả nước tràn ngập cờ, hoa, biểu ngữ. Nhân dân phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình. Các cụ già dù tuổi cao, sức yếu vẫn đến trụ sở bầu cử cùng con cháu. Các cụ muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình. Lớp thanh niên 18 tuổi thể hiện niềm vui sướng vì lần đầu tiên được vinh dự cầm lá phiếu bầu Quốc hội thống nhất. Chiều 25- 4-1976, cuộc bầu cử kết thúc tốt đẹp, cả nước có 98,8 % tổng số cử tri đi bầu cử. Từ đây, nước ta có Nhà nước thống nhất.