Câu 3 trang 59 SGK Công Nghệ 8


  Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào?Hướng dẫn trả lời - Muốn tạo ra sản phẩm cơ khí, từ nguyên vật liệu phải trải qua một quá trình gia công chế tạo để thành chi tiết. Những chi tiết này lắp ráp với nhau sẽ tạo thành sản...

  Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào?

  Hướng dẫn trả lời 

  – Muốn tạo ra sản phẩm cơ khí, từ nguyên vật liệu phải trải qua một quá trình gia công chế tạo để thành chi tiết. Những chi tiết này lắp ráp với nhau sẽ tạo thành sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh.

  Gia công cơ khí (đúc, hàn, rèn, cắt gọt, nhiệt luyện)

  – Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí do con người dùng phương tiện lao động tác động vào vật liệu ban đầu nhằm thay đổi hình dáng, kích thước, tính chất của vật liệu, biến chúng thành sản phẩm cần thiết.